باتری های با کارایی بالا و کارخانه بالابر با استفاده از توپ های ایزو 90012320