به همین دلیل است که ارزش استخراج طلا در آفریقای جنوبی