در آفریقای جنوبی از دستگاه های سنگ شکن سنگی استفاده شده است